LES ESCOLES DEL BAIX EMPORDÀ JA DISPOSEN DEL “MEMOPEIX”, EL NOU JOC DE MEMÒRIA PER DONAR A CONÈIXER LES ESPÈCIES DEL NOSTRE LITORAL

En el marc del projecte “De l’Escola a casa”, dins els ajuts Galp Costa Brava 2022, amb la voluntat de donar a conèixer les espècies de peix del nostre litoral i incentivar el seu consum entre nens i famílies del Baix Empordà, s’ha treballat en l’elaboració d’un joc de memòria, el “MEMOPEIX”. Es tracta d’un joc original, creat especialment per aquest projecte, i que està pensat inicialment per ser utilitzat dins l’espai de menjador escolar. Aquest compta amb il·lustracions atractives de les diferents espècies de peixos, per tal d’afavorir l’aprenentatge entre els nens i nenes.  

S’hi inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie amb una descripció del seu aspecte, on viu, la seva talla i algunes curiositats. Aquesta informació s’ha elaborat a partir de la informació recollida al Museu de la Pesca de Palamós. També s’ha comptat amb la col·laboració de la Confraria de Palamós, per tal de fer la tria de les espècies més representatives del nostre litoral i aquells elements del port que s’han inclòs en el recurs. Entre elles trobem espècies tant conegudes com el rap i d’altres no tan conegudes, i amb menys cost econòmic, com la canana.

En aquest sentit, el joc ja s’està utilitzant dins l’espai de menjador escolar, amb la implicació de les empreses que elaboren els menús, que han fet diferents propostes d’ús segons les característiques de l’alumnat de cada centre, el curs, l’espai on usar-lo i els coneixements previs dels nens.

En total, s’han lliurat dues unitats del joc a cadascun dels 36 centres escolars del Baix Empordà, per tal que pugui ser utilitzat també dins l’espai lectiu de l’aula.