CARTA DE COMPROMÍS D’ADHESIÓ A ARRELEM

Xarxa Agroalimentària del Baix Empordà

El Consell Comarcal del Baix Empordà, té la voluntat de col·laborar amb les entitats públiques i privades radicades a la comarca que tinguin com a finalitat portar a terme activitats relacionades amb el desenvolupament del sector agroalimentari i l’impuls de la utilització de productes locals. Fruit d’aquesta voluntat s’ha creat Arrelem-Xarxa Agroalimentària del Baix Empordà. Amb l’objectiu de millorar la consolidació i comercialització del sector agroalimentari.
La xarxa treballa en 4 línies estratègiques: pesca, innovació, igualtat de gènere i sostenibilitat.

MANIFESTA
el seu interès en adherir-se gratuïtament a Arrelem- Xarxa Agroalimentària del Baix Empordà i per aquest motiu

ES COMPROMET A
Col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Empordà en la tasca de dinamització del sector, a través de portar a terme accions relacionades amb les línies estratègiques de treball.
Recolzar les accions d’Arrelem encarades a sensibilitzar sobre el consum responsable i de productes de proximitat.
Participar, sempre que sigui possible, en els estudis i diagnosis que el Consell Comarcal encarregui dins del sector.
Traslladar al Consell Comarcal del Baix Empordà les necessitats i inquietuds per tal que aquest millori les seves accions i la planificació de les formacions.
Implicar-se en la mesura de les seves possibilitats i disponibilitat, en les accions impulsades pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

FORMULARI D’ADHESIÓ

En virtut de la normativa en matèria de protecció de dades l’informem que les seves dades personals seran incloses als tractaments responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Empordà amb domicili al carrer dels Tarongers 12 (Can Salamó) de la Bisbal d’Empordà 17100 amb NIF P6700009A. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d’inscripció com a membre de la Xarxa Arrelem sota la base legal de missió realitzada en l’interès públic. Aquestes dades no seran comunicades a tercers i es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis del responsable i la normativa d’arxius aplicable. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i de portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit al carrer dels Tarongers 12 (Can Salamó) de la Bisbal d’Empordà 17100 o posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@baixemporda.cat. En tot cas, si ho considera, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 

 

© Xarxa Arrelem 2023 tots els drets reservats. • Avís legalPolítica de privadesaPolítica de galetes