“A QUIN RITME ES MOU EL PEIX QUE MENGEM?”, EL RECURS DIDÀCTIC ELABORAT EN EL MARC DEL PROJECTE DE L’ESCOLA A CASA

En el marc del projecte de L’ESCOLA A CASA, dins dels ajuts Galp Costa Brava 2022, s’ha elaborat una proposta didàctica, a través del Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental de la Universitat de Girona, anomenada “A QUIN RITME ES MOU EL PEIX QUE MENGEM?”. Aquest recurs està destinat a l’alumnat del cicle inicial d’Educació Primària de les escoles del Baix Empordà i permet abordar aspectes relacionats amb el peix des de la perspectiva de la sostenibilitat, i en concret, vol contribuir a la sensibilització del consum de peix entre els infants dins l’aula. 

La proposta compta amb un conjunt d’activitats dirigides i una capsa d’aprenentatge, amb material divers, per aportar valor als projectes educatius de l’escola, centrat en el tema del peix i la sostenibilitat. Es pretén que aquest recurs pugui ser posat en pràctica de forma autònoma pels docents de les escoles, de manera que s’ha elaborat no només el propi material, sinó una guia docent.

Es tracta d’un recurs educatiu per treballar a l’escola el consum responsable de peix des d’una perspectiva de transformació curricular vers la sostenibilitat.

Els objectius que es plantegen per aquest recurs són els següents:

– Promoure el consum responsable i de peix de proximitat de la zona del Baix Empordà, tenint en compte les repercussions tant a nivell individual com col·lectiu, així com les pròpies necessitats i possibilitats, considerant els drets i deures com a persones consumidores.

– Fomentar actituds responsables i prendre consciència de l’estat actual i futur del nostre entorn, en concret el mar i la costa litoral mediterrània, a partir del

coneixement de causes i efectes des d’una visió sistèmica, local i global.

– Posar en valor els conflictes derivats de la interacció entre la humanitat i els recursos naturals, utilitzant el pensament crític i acceptant la incertesa a l’hora

de valorar possibles resolucions.

– Promoure la diversitat d’estils de vida, d’opcions identitàries, de valors associats a la cultura, de maneres de pensar, fer i actuar en el món per afavorir la perspectiva inclusiva a l’hora d’abordar el consum responsable del peix.

Així mateix, aquesta unitat didàctica s’ha realitzat tenint en compte el Reial Decret 157/2022 pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’Educació Primària. 

També contribueix a desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible següents:

(ODS) núm. 4 (educació de qualitat), núm. 12 (producció i consum responsables) i núm. 14 (vida submarina), d’acord amb una perspectiva de transformació curricular vers la sostenibilitat.

Aquest material es pot trobar al Centre de Recursos Pedagògic del Baix Empordà i està disponible en préstec. En concret, es disposen de 3 exemplars, per tal de facilitar la rotació entre les escoles del Baix Empordà.