Arrelem està formada per empreses, entitats i administracions i a través d’aquesta cooperació pública-privada és més fàcil abordar els reptes que planteja el sector, d’una manera transversal i multidisciplinària.

Arrelem, la xarxa agroalimentària del Baix Empordà, està impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà amb l’objectiu de consolidar el sector
agroalimentari de la comarca. La xarxa té la voluntat d’abastar de manera amplia tot el sector: d’una banda el sector primari (agricultura, ramaderia i pesca) i de l’altra el vessant més industrial de transformació alimentaria. La iniciativa parteix del convenciment que el sector agroalimentari és el vertebrador del paisatge i l’economia de l’Empordà, i que com a tal ha de ser dinàmic, sostenible i innovador.

Arrelem està formada per empreses, entitats i administracions, així doncs, gràcies a la cooperació pública-privada i a la implicació d’una gran varietat d’actors, la xarxa incideix en l’àmbit agroalimentari del Baix Empordà per mantenir-lo i potenciar-lo, atès el seu valor
ambiental, social, cultural i econòmic. D’aquesta manera, es poden abordar els reptes que planteja el sector a la comarca d’una manera més transversal i multidisciplinària.

 eixos de treball

Consum i producció responsable

El sector agroalimentari ha de vetllar per un entorn rural equilibrat. Però sense deixar de ser un sector viable econòmicament –que hi hagi uns marges de benefici raonables en la producció, elaboració i distribució, fet que garantirà la continuïtat de les empreses– i socialment –que el treball al sector agroalimentari sigui digne i de qualitat.

Així mateix, Arrelem també vol promoure i impulsar els hàbits alimentaris saludables i sostenibles entre la població, i conscienciar-la de l’impacte que ocasiona l’alimentació en la seva salut i el seu entorn.

IGUALTAT DE GÈNERE

El sector agroalimentari ha estat tradicionalment un sector amb grans desigualtats i potenciat, en gran mesura, per homes. Així doncs, ara és el moment de treballar per reduir la bretxa de gènere en aquest sector, amb tanta importància a la comarca.
En aquest sentit, des d’Arrelem volem reconèixer i visibilitzar el paper de la dona en el sector agroalimentari. Acompanyar-la en el seu camí, donant suport a l’emprenedoria i la consolidació empresarial, per reduir les taxes d’atur femení i alhora afavorir les oportunitats de networking entre les dones del Baix Empordà que es dediquen a aquesta activitat.

Pesca

La pesca s’ha fixat com a eix específic de treball perquè és un subsector amb possibilitats de desenvolupar-se, innovar i donar-se a conèixer entre el gruix de consumidors. Tanmateix, també es fa palesa la necessitat d’impulsar el relleu generacional dins d’aquest ofici, arreu del territori, i així vetllar pel seu futur. Així doncs, per la seva tradició a la comarca i la seva importància econòmica, es tracta d’un sector clau per al dinamisme agroalimentari al Baix Empordà.

Indústria i Innovació

L’actual procés de transformació digital està provocant canvis ràpids i profunds tant a nivell social com empresarial. Des d’Arrelem, conscients d’aquesta realitat volem fomentar la sensibilització de les empreses agroalimentàries envers aquests canvis i conscienciar-les de la necessitat d’adaptació, com a un element clau per a la seva competitivitat. Així mateix, per propiciar aquesta innovació, treballem, encara més, per acostar empreses i productors als centres d’investigació i transferència del coneixement i que la innovació esdevingui, en definitiva, un dels motors del sector agroalimentari al Baix Empordà.