PARTICIPACIÓ AL CONSELL DE CENTRE ESCOLA AGRÀRIA I ALIMENTÀRIA DE L’EMPORDÀ

 

El passat 29 de maig de 2024, des del Consell Comarcal es va participar al Consell de Centre de l’Escola agrària i alimentària de l’Empordà. Aquest és l’òrgan consultiu de les escoles agràries i la seva finalitat és la d’interactuar amb el territori d’influència de l’escola agrària o sector específic. Cal destacar l’assistència a l’acte de la Sra. Elisabet Sánchez Sala, Directora dels Serveis Territorials a Girona del DACC, així com d’altres representants d’administracions, entitats i empreses referents dins el sector.

La reunió es va estructurar en una benvinguda i presentació dels participants inicial, seguit d’una exposició del director de l’escola, el Sr. Gerard Alexandre. A continuació, es va procedir a fer el seguiment de les propostes del darrer consell de centre, així com a recollir noves iniciatives i suggeriments de col·laboració.  La detecció de necessitats dins l’àmbit agroalimentari,  va ser l’últim aspecte que es va tractar. Els temes més remarcables que es van posar sobre la taula van ser: la formació contínua per les empreses, l’escola com a nou centre integrat que podrà impartir Certificats de Professionalitat o les noves fórmules per donar a conèixer la formació reglada que es cursa des de l’escola i com fer-la arribar al jovent. L’acte va finalitzar amb un torn obert de paraula.

 

Aquestes trobades són importants perquè fomenten el treball en xarxa entre els diferents agents i empreses del sector agroalimentari per tal d’ajudar a impulsar-lo i consolidar-lo al territori.