FES-TE MEMBRE DE LA XARXA ARRELEM

Informació de contacte

Adreça:
C. Moll, 0. 17230 Palamós

Telèfon:

620 105 178

Correu electrònic:

Pàgina web:

www.confraria.cat

La Confraria de Pescadors de Palamós és una entitat de Dret Públic sense ànim de lucre que aglutina els pescadors i la seva activitat professional en l’àmbit que li és propi: la franja litoral en el tram que va des del cap de Begur fins a la desembocadura de la riera de Riudaura, en plena Costa Brava. Agrupa tant la part empresarial (armadors) com la treballadora (tripulants), i els seus òrgans directius mantenen la paritat entre ambdós col·lectius, a més de representar proporcionalment cadascuna de les arts pesqueres a les que pertanyen.